آموزش برتر, زندگی برتر

چگونه از نوزادم راحت تر نگهداری کنم؟

وقتی مادران نوزادشان را در آغوش می کشند و برای اولین بار به او شیر می دهند لحظه ای شیرینی است که در وصف هیچ مادری مخصوصا مادر اولی ها نمی گنجد. اما این مادران نمی دانند چه روزهای سخت و دشواری در پیش رو دارند روزهایی پر از خستگی های روزانه و بی خوابی

ادامه ...