نکته برتر

رنگ سال ۹۷ با رنگ ماورای بنفش

نوروز97 با رنگ خیلی خیلی بنفش

رنگ سال 97

زنگ سال ۹۷ رنگ خیلی خیلی بنفش ،هر سال با نزدیک شدن به ایام کریسمس رنگ سال نیز انتخاب می شود. از سال ۲۰۰۰ رنگ هر سال توسط شرکت پنتون تعیین می شود که بسیاری از مردم با اطلاع از رنگ سال لباس ها و لوازم خود را بر اساس این رنگ انتخاب می کنند. در ادامه

ادامه ...