زیبایی و آرایشی

از مو خوره چه می دانید؟

زیبایی و درخشش مو نشانه ی سلامت موهای شما است. علاوه بر این، یکی دیگر از نشانه های سلامت و نشاط مو ها، نداشتن مو خوره است که قطعا به وجود آمدن آن، علاوه بر ظاهر نا مناسب، سلامتی موهای شما را نیز تهدید می کند.

ادامه ...