زیبایی و آرایشی

با نشانه های سلامتی و بیماری در چهره آشنا شویم.

چهره یا صورت آینه تمام نمای روح است و می تواند حقایق مهمی را در مورد سلامتی یا بیماری انسان بیان کند. محققان استرالیایی در مورد ارتباط وضعیت سلامت و چهره و صورت انسان مطالعات مستمری انجام داده اند که برخی از مهمترین نتایج آنها به شرح ذیل است : ۱- پریدگی رنگ چهره به

ادامه ...