زیبایی و آرایشی

سه راهکار برای کاهش سیاهی زیربغل

با ما همراه باشید با سه راهکار ساده برای کاهش سیاهی زیربغل که با پیروی منظم از آنها در مدت کوتاهی تاثیرشان را شاهد خواهید بود. پیش از ارایه راه حلها اجازه بدهید که بگوییم علت سیاهی زیر بغل مربوط به عواملی همچون اصلاح و استفاده از کرم موبر، افزایش تراکم سلولهای مرده پوست، تعریق

ادامه ...