زندگی برتر

ترفند های نظافت خانه!

ترفند نظافت خانه

نزدیک عید شدیم اما همه ی ما به علت مشغله های روزانه، فرصتی برای خانه تکانی نداریم!   و معمولا نمی دانیم کار ها را از کجا شروع کنیم و سر در گم می شویم. اگر شما هم دوست دارید در سال نو، خانه تان از تمیزی برق بزند با ما باشید تا چند ترفند

ادامه ...

زندگی برتر

آلوده ترین نقاط آشپزخانه ی شما!

آشپزخانه

بله درست خواندید! آلوده ترین نقاط آشپزخانه! ممکن است با فهمیدن اینکه چه نقاطی از آشپزخانه ی شما بیشترین میکروب ها را در خود پنهان کرده، شگفت زده شوید! حتی اگر فکر می کنید که آشپزخانه ی شما از تمیزی برق می زند، سخت در اشتباهید؛ چرا که به علت وجود رطوبت و ذرات غذا،

ادامه ...