روز جوان در جشنواره روز جوان

روز جوان ۲۱ مرداد روز جوان  ، روز جوان فردا و هر روز دیگری روز جوان. اعلام یک روز به عنوان روز جوان فقط گریزی است برای خالی نبودن عریضه طولانی عنوان روزها. وگرنه چه روزی را به یاد داری كه روز جوان نباشد. كدام سازمان و نهاد و وزارتخانه ای را سراغ داری كه با

ادامه ...

جایزه رو بردار تا جایزه بگیری

جایزه از دیر باز با ما بوده از کلاس اول دبستان یا قبل از آن . همیشه تشویق میشدیم ،برای انجام کارهای خوب و گرفتن پاداش کار خوبمان. حال تخفیف برتر به خاطر همراهی شما دوستان جایزه میدهد جایزه نامحدود جایزه ای که همیشه با شماست و میتوانیدازآن استفاده کنید،حال میپرسید چگونه؟ برای رسیدن به

ادامه ...