نکته برتر

تمام اجزاء صورت، صحبت می کنند؛ گوش کنید

چهره‌خوانی یا ریخت شناسی در زبان چینی شانگ‌مین نامیده می‌شود و این مقاله با اقتباس از چهره‌خوانی چینی نوشته شده و حاصل بررسی ۵۰۰ چهره مختلف توسط محققان بوده است. این مقاله را بخوانید و جلوی آیینه بروید و ببینید آیا با ویژگی‌های شخصیتی که در خصوصیات چهره شما نمود دارد موافق هستید یانه و سپس به شناخت آدم های اطراف خود بپردازید. جالب خواهد بود، همراه باشید.

شکل چشم‌ها  جهان‌بینی

نگاهی که افراد به جهان دارند با خصوصیات چشم‌ها نمود می‌یابد. در ادامه  اجزا چشم مورد بررسی قرار گرفته است که میزان صمیمیت، پذیرا بودن، کنش‌پذیری و دقت(صحت) را نشان می‌دهند.

پلک بالا

پلک ضخیم نشان می‌دهد این شخص صمیمیت، نزدیکی و رابطه‌ خصوصی را دوست دارد. پلک نازک یک ترجیح و تمایل برای کناره‌گیری، بی‌طرفی و رابطه‌ی کاری را نشان می‌دهد. بنابراین پلک‌ضخیم‌ها شخصی‌تر و پلک‌نازک‌ها حرفه‌ای‌‌تر هستند. پلک ضخیم: صمیمیت/ پلک نازک: کناره‌گیری

پلک پایین

به خمیدگی پلک پایینی نگاه کنید. اگر کاملا خمیده و منحنی است شما یک فرد پذیرا، صادق و با خلوص‌نیت هستید. پلک پایین صاف نشان می‌دهد که این شخص بسیار محتاط و تدافعی است. پلک پایین خمیده: پذیرا/ پلک پایین صاف: محتاط

گودی

توجه کنید که کره چشم در حدقه‌ چشم جای گرفته است یا به بیرون پف کرده است. چشم‌های گود اغلب در افرادی دیده می‌شود که منتظر، منفعل، و عقب‌نشین هستند. چشم‌های برجسته نشان‌دهنده‌ فردی واکنشی، جاه‌طلب و سلطه‌جو است. گود و تورفته: اهل عقب‌نشینی/ بیرون‌زده: واکنشی

فاصله

به فاصله بین چشم‌ها نگاه کنید. چشم‌هایی که به هم نزدیک هستند نشان می‌دهد که این شخص جزئی‌نگر است و به دقت توجه می‌کند، در حالیکه چشم‌های دور از هم یک ایده‌پرور و رویاپرداز(خیال‌اندیش) را نشان می‌دهند. چشم‌های نزدیک: جزئی نگر/ چشم‌های دور: ایده‌پرداز یا روندنگر

 ابروها – تفکر

ویژگی ابروها سبک‌های تفکر شامل قدرت، تمرکز، پیگیری و به انجام‌رسانی، ایده‌ها، بی‌خوابی، مردم‌گرایی و شکیبایی را نشان می‌دهد.

ضخامت – کیفیت

افراد با ابروهای ضخیم ایده‌های بسیاری دارند و متفکران قدرتمندی هستند. ابروهای نازک ایده‌های کم‌تر با تمرکز بیش‌تر را نشان می‌دهند. ابروهایی که ابتدای‌ انها ضخیم است یک شروع عالی در هر کاری را نشان می‌دهند و ابروهایی که انتهای‌ پهن‌تری دارند، پایان عالی برای کارها را نشان می‌دهند. ابروی ضخیم: سرشار از ایده/ ابروی نازک: دارنده‌ ایده‌های کم‌تر. ابرویی ضخیم در ابتدا: شروع‌کننده‌ عالی/ ابرویی ضخیم در انتها: پایان دهنده‌ عالی

موی ابرو – ایده

موهای ابرو تک تک ایده‌های فرآیند تفکر را دارند. ما می‌توانیم از موهای ابرو، تعارض، تفکر ناپیوسته، پختگی‌زودهنگام، و بی‌خوابی را بخوانیم.

موهای ابرو باخواب مخالف: درگیر تعارض/ موهای ابروی آشفته: تفکر ناپیوسته(منفصل( / موهای ابروی ریشه‌ای: بلوغ زودهنگام/ موهای ابروی پیوسته(ابروپیوست): تفکر ثابت، بی‌خوابی

شکل – گرایش

خمیدگی یا زاویه‌ی ابرو به شما اجازه می‌دهد سازمان تفکرات یک فرد را بخوانید. بطور ویژه این موضوع گرایش‌های فرد نسبت به افراد، ایده‌ها، یا تعارض را نشان می‌دهد. خمیده: مردم/ صاف: ایده/ زاویه‌ای: تعارض.

بلندی- صبوری

بلندی پشت پلک از استخوان زیر ابرو تا سر پلک بالا جایی که معمولا سایه‌ چشم کشیده می‌شود اندازه‌ گیری می‌شود. افرادیکه پشت پلک بلندی دارند یعنی ابروهایشان در ارتفاع بالاتری از چشم‌ها قرار دارد آدم‌های صبوری هستند و افرادی که پشت پلک کوتاه‌تری دارند عجول هستند. پشت پلک بلند: دوراندیش- صبور/ پشت پلک کوتاه: عجول

 شکل گوش – یادگیری

مدل گوش گفتگوی ذهنی، انطباق، و سرعت یادگیری را نشان می‌دهد.

اندازه- گوش‌دادن

آدم‌های گوش بزرگ به بسیاری مسائل و افراد گوش می‌دهند.افراد گوش‌کوچک به گفتگوی ذهنی و گوش ‌سپاری به خود بیش‌تر تمایل دارند. بزرگ‌گوش: گوش دادن به آدم‌ها/ کوچک‌گوش: گوش دادن به خود

سرعت

افرادیکه همه چیز را بسرعت یاد می‌گیرند گوش‌های‌ آنها بالاتر واقع شده است به این معنی که اگر یک خط فرضی از سوراخ بینی به سمت گوش‌ها بکشیم، قسمت بیش‌تر گوش‌ بالاتر از سوراخ بینی‌قرار دارد. اگر قسمت بیش‌تر گوش در پایین سوراخ بینی واقع شده باشد به این معنی است که شخص یک یادگیرنده‌ دقیق و روش‌مند است. گوش‌های بالا: یادگیرنده‌ سریع/ گوش‌های پایین: یادگیرنده‌ دقیق

گوش‌های نمایانسازگاری

افراد با گوش‌هایی که از بغل سر بیرون زده‌اند(بلبلی گوش)و نمایان است، تمایل عصیان و سرکشی دارند، در حالیکه افراد با گوش‌های تخت تمایل به سازگاری و دنباله‌روی سایر افراد اجتماع را دارند.

گوش‌های نمایان: سرکش/ گوش‌های تخت(چسبیده به سر): سازگار

 شکل بینی بلند‌پروازی

شکل بینی نشان هوشیاری از پول، کار و سبک‌های شغلی(حرفه‌ای) و پیوندهای با مردم و خانواده دارد.

نوک بینی هشیاری از پول

نوک‌بینی بزرگ یک نقشه‌ریز، طراح و برنامه‌ریز را نشان می‌دهد، در حالیکه نوک‌بینی کوچک یا بینی‌های نوک‌تیز افراد بی‌علاقه به پول و ثروت را نشان می‌دهند. یک نوک(بینی) سرپایین آدم موذی یا بدجنسی را نشان می‌دهد، در حالی که نوک(بینی) سربالا یک فرد بازیگوش یا سربه هوا را نشان می‌دهد. نوک‌بینی بزرگ: نقشه‌ریز و برنامه‌ریز/ نوک‌بینی کوچک: بی‌علاقه به پول/ بینی سرپایین: موذی/ بینی سربالا: بازیگوش

 سوراخ‌های بینی خرج کردن

پول از سوراخ‌های بینی جریان می‌یابد بنابراین سوراخ‌های بزرگتریعنی خرج‌کردن بیشتر. بعضی از سوراخ ‌های بینی که به سمت صورت هستند معرف فردی هستند که برای خودش خرج می‌کند، سوراخ‌های بزرگ به سمت نوک بینی فردی را نشان می‌دهد که برای سایرین پول خرج می‌کند.

سوراخ‌های بزرگ بینی: ولخرج/ سوراخ‌های کوچک بینی: مقتصد/ سوراخ‌های بینی به سمت صورت: خرج‌کردن برای خودش/ سوراخ‌های بینی به سمت نوک بینی: خرج کردن برای دیگران

 بن بینی (فرورفتگی بین بینی و پیشانی)- ارتباطات خانوادگی

 افرادی که بن بینی گوشتالویی دارند نشان از نیازشان به ارتباطات خانوادگی است. داشتن بن بینی: حمایت خانوادگی/ نداشتن بن بینی: کناره‌گیری اجتماعی

 درازای بینی- شغل و حرفه

یک بینی دراز که از میان ابرو تا سوراخ‌ها امتداد یافته است نشان از یک فرد با ویژگی‌های رهبری خوب است و یک بینی کوتاه نشان از یک فرد سختکوش و دنباله‌رو دارد. بینی دراز: رهبری دیگران برای کار کردن/ بینی کوتاه: سخت‌کوشی در کار

شکل کلی بینی – سبک کاری

اگر نیم‌رخ بینی یک خط صاف باشد بطوریکه از روی بینی تا نوک آن امتداد یابد نشان می‌دهد فرد یک شخص منطقی است. در صورتیکه اگر یک برامدگی داشته باشد می‌توان خلاقیت را از صورت این فرد خواند، و اگر یک فرورفتگی در بینی مشاهده شود نشان از یک فرد با مهارت‌های شهودی دارد.

بینی صاف: منطقی/ بینی قوزدار: خلاق/ بینی کج(تابدار): شهود

وزن و اندازه بینی- مردم

به وزن عمومی بینی‌ها نگاه کنید. افرادیکه به ارتباط با سایرین نیاز دارند بینی‌های گوشتالودی دارند و کسانی که بینی‌های لاغر و باریکی دارند انزواطلب هستند.

بینی‌های گوشتالو: نیازمند به ارتباط با سایرین/ بینی‌های باریک: انزواطلب

 شکل گونه‌ها- رهبری

خصوصیت گونه‌ها بی‌باکی، رهبری، شجاعت، و کاریزما را نشان می‌دهد.

استخوان‌های گونه- شهرت

استخوان‌های برجسته‌ گونه‌ نشان می‌دهند که یک فرد بی‌باک است ولی افراد با گونه‌های کوچک ترجیح می‌دهند محرمانه زندگی کنند. گونه‌های برجسته: بی‌پروا(بی‌احتیاط(/ گونه‌های کوچک: محرمانه(بااحتیاط)

پایین گونه(لپ)- استخدام افراد

افرادیکه پایین گونه‌ (لپ) بزرگی دارند دارای پیروانی هستند و کسانی که لپ ندارند کار انفرادی را بیش‌تر می‌پسندند. لپدار: افراد دارای پیرو/ بدون لپ: کار فردی

فاصله- شجاعت

افرادیکه فاصله‌ این گونه تا آن گونه آنها زیاد است بنظر می ِآید جسورتر هستند در حالیکه افرادیکه دو تا گونه آنها به هم نزدیکتر است متین‌تر به نظر می‌آیند. گونه‌های فاصله‌‌‌دار: جسور/ گونه‌های نزدیک: متین

شکل کلی گونه ها- شخصیت

به شکل کلی گونه‌ها نگاه کنید. اگر بزرگ هستند می‌توانید رهبری را از آنها بخوانید، اگر به سمت چانه متمایل هستند، شور و اشتیاق را نشان می‌دهند، اگر به سمت فک گسترش یافته‌اند صلح‌طلبی و آرامش را می‌توان خواند و اگر صاف هستند یک فرد مودب را نشان می‌دهند.

گونه‌های بزرگ:رهبری/ باریک‌شدن به سمت چانه: مشتاق/ گسترش به سمت فک: طلح‌طلب/ صاف و تخت: باادب

شکل فک و چانه- قدرت و اراده

نشانه‌های قدرت بدنی، سلطه‌جویی، سبک جنگ و پیروزی(بقا) را می‌توان در فک و چانه دید.

فک- استقامت

آرواره‌های بزرگ و قدرتمند، قدرت فیزیکی را نشان می‌دهند در حالی که آرواره‌های کوچک یک ذات لطیف و ظریف را نشان می‌دهند. آرواره‌های بزرگ: قدرت بدنی/ فک کوچک: ظرافت و لطافت

اندازه‌ چانه- اراده

چانه‌ بزرگ نشان‌دهنده‌ فردی است که سخت‌گیر و سلطه‌جو است اما چانه‌ کوچک نشان از یک فرد منفعل و مطیع است. چانه‌‌ بزرگ: سلطه‌جویی/ چانه‌ کوچک: مطیع بودن

فاصله‌ چانه-بقاء

یک چانه‌ پهن می‌تواند به خاطر سرسختی بدنی و روحی باشد در حالیکه یک چانه‌ باریک نشان از یک قلب رئوف‌تر و لطیف‌تر دارد. چانه‌ پهن: سرسخت/ چانه‌ باریک: رئوف

شکل چانه: کارزار

خمیدگی یا شکل چانه نشان از ترجیح فرد در کارزار زندگی است. یک چانه‌ کاملا خمیده و گرد فردی است که در برابر سایرین اهل نبرد و مبارزه با مردم است و فردیکه چانه‌‌ صاف یا چهارگوش دارد در پی ایده‌ها است، درحالیکه فردی با چانه‌ زاویه‌دار درگیری و کنترل را دوست دارد. چانه‌ خمیده: مردم/ چانه‌ صاف: ایده‌ها/ چانه‌ زاویه‌ای: کنترل

 شکل دهان- بیان احساسات

ابراز شادی، افکار، هیجان‌ها، و تصمیم‌هاتوسط شکل و اندازه‌ ویژگی‌های دهان به جهان انتشار می‌یابد

اندازه‌‌ی دهان- سرگرمی

یک دهان بزرگ بیشتر مفرح، اجتماعی و پرحرف است، در حالیکه یک دهان کوچک ساکت‌تر، خلوت‌گرا و صادق است. دهان بزرگ: اجتماعی/ دهان کوچک: آرام

لب بالایی- بیان اندیشه‌ها

لب بالایی کلفت نشانگر صراحت و رک‌گویی هستند در حالی که لب‌ بالایی نازک نشان از غیرمستقیم‌گویی و پرده‌داری است. لب بالای کلفت: رک‌گو/ لب بالای نازک: غیرصریح

لب پایین: بیان احساسات

کسانی که لب‌ پایینی کلفتی دارند می‌توانند با دلربایی و چرب زبانی مردم را متقاعد کنند درحالیکه افراد با لب‌ پایین نازک، کم‌حرف هستند. لب پایین کلفت: متقاعدگر/ لب پایین نازک: کم‌حرف

 دندان‌ها- تصمیم‌گیری‌ها

پیشینه‌ سبک تصمیم‌گیری یک فرد در دندان‌ها نمود دارد، شروع در اکنون در دندان‌های جلویی و برگشت به قبل با دندان‌های آسیا است. دندان‌های یک‌دست تصمیمات خوب را نشان می‌دهند، دندان‌های فاصله دار شوخ‌طبعی، دندان‌های بزرگ لجاجت، دندان‌های کوچک مهربانی، دندان‌های کج خجالتی و دندان‌های فک‌ جلو آدم‌های بی‌پروا را نشان می‌دهند.

دندان‌های یکدست: وقار/ دندان‌های شکاف‌دار: شوخ‌طبعی/ دندان‌های خرگوشی: لجباز/ دندان‌های جلو کوچک: فداکار/ دندان‌های کج و روی‌هم سوار: خجالتی/ فک جلو: مهاجم/پرخاشگر

 شکل صورت- تفسیر و اولویت‌ها

به عقب بایستید و به شکل‌های کلی صورت‌تان نگاهی بیندازید. زاویه‌های شیب‌دار نشان‌دهنده‌ درجه‌ای از خوش‌بینی هستند. درحالیکه مناطق بزرگ‌تر صورت اولویت‌های زندگی را تعیین می‌کنند.

زاویه- تفسیر

زوایا و شیب دهان و چشم‌ها چگونگی تفسیر فرد از زندگی‌ را در دوره‌های سختی و آسایش نشان می‌دهد.

چشم‌ها- چشم‌انداز زندگی

بدبین‌ها معمولا چشم‌های آویزان به سمت پایین دارند درحالیکه خوش‌بین‌ها چشم‌های‌ کشیده به سمت بالا دارند. این موضوع روی نگاه به جهان تاثیر می‌گذارد، که دنیا را به شکل یک مشکل نگاه کنند یا یک فرصت. چشم‌های آویزان: بدبین/ چشم‌های صاف: واقع‌گرا/ چشم‌های کشیده به بالا: خوش‌بین

دهان- فلسفه‌ گفتار

بدبین‌ها و عیبجویان دهانی دارند که گوشه‌های آن آویزان به سمت پایین است درحالیکه خوش‌بین‌ها دهانی دارند که گوشه‌های آن زاویه‌ای به سمت بالا دارد. این موضوع روی کلامی که درباره‌ جهان می‌گویند تاثیر می‌گذارد، که از دنیا به شکل یک مشکل سخن می‌گویند یا یک فرصت. لبهای آویزان: بدبین در مکالمات/ لب‌های بدون زاویه و صاف: واقع‌گرا در مکالمات/ لب‌های زاویه‌دار به سمت بالا: خوش‌بین در مکالمات

پهنه‌های صورت- اولویت

پهنه‌های بزرگ صورت حوزه‌های تجربه‌شده را نشان می‌دهند که برای شخص مهم‌تر است، در حوزه‌ تفکر، جاه‌طلبی یا نفسانیت باشد. این ویژگی‌ها در پیشانی، بینی و دهان نشان داده شده‌اند.

پیشانی– تفکر

اگر پیشانی(از بالای بینی تا خط رویش مو) بلند است، نشان می‌دهد اشتغالات عقلایی در این فرد بیشتر است. پیشانی بلندتر از۳انگشت::عقلایی(دانشگاهی)/ پیشانی کوتاه‌تر از۳ سطح(انگشت): غیردانشگاهی

بینی- جاه‌طلبی

اگر حوزه‌ بینی(از پایین تا بالای بینی) بزرگ است، نشان می‌دهد جاه‌طلبی قوه‌ محرکه‌ زندگی این فرد است. کسب و کار و پول بسیار اهمیت دارند. بینی بزرگ: محرک‌ها/ بینی کوچک: محتواها

 دهان- حس‌گرایی

اگر حوزه‌ دهان(از چانه تابینی)بزرگ است،نشان میدهد تجارب سطحی بسیار زیادی در این فردوجود دارد. رابطه‌ جنسی،فعالیت بدنی و ورزش برای این فرد مهم است.دهان بزرگ: سطحی/ دهان کوچک:غیر بدنی



مطالب مرتبط

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی است *

شما همچنین می توانید از تگ ها و ویژگی های HTML زیر استفاده نمایید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

برای افزودن شکلک کلیک کنید

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette